Aj v 35. kalendárnom týždni plánuje Stredoslovenská distribučná odstávky elektrickej energie v jednej z častí Banskej Bystrice. Odstávky súvisia s prácami a údržbou distribučnej a rozvodnej siete. Na odstávky sa musia tentokrát pripraviť obyvatelia Šalkovej. Na častí ulíc Hronská, Poľovnícka a jednom z objektov na Šalkovskej ceste sú odstávky naplánované v utorok 30. a stredu 31. augusta v čase od 7.00 h do 19.00 h.