Pracovníci Stredoslovenskej distribučnej naplánovali na 10. kalendárny týždeň ďalšie odstávky elektrickej energie v Banskej Bystrici, ktoré súvisia s prácami na údržbe a obnove siete. Tentokrát zasiahnu Fončordu. Už v pondelok, 6. marca sa od 8.30 do 14.30 h odstávky dotknú časti Tulskej ulice. V utorok budú od 8.00 do 14.00 h pokračovať na vchodoch párnych čísel na Moskovskej a ďalšej časti Tulskej. Odstávky budú pokračovať aj v stredu 8. marca, znovu od 8.00 do 14.00 h v domoch nepárnych čísel na Moskovskej ulici. Vo štvrtok budú energetici v prácach pokračovať v rovnakom čase na Bagarovej, Internátnej a časti Slnečnej ulice. Odstávky na Fončorde sa potom v piatok, znovu od 8.00 do 14.00 h dotknú Kyjevského námestia. Kompletný zoznam plánovaných odstávok je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.