Ani v 11. kalendárny týždeň sa obyvatelia niektorých častí Banskej Bystrice nevyhnú odstávkam elektrickej energie, ktoré naplánovala Stredoslovenská distribučná. V pondelok, 13. marca budú od 8.30 do 13.30 h bez dodávok elektriny obyvatelia na časti ulice Pod Suchým vrchom a časti Zimnej a Jarnej ulice. V stredu, 15. marca od 8.00 do 14-tej hodiny musia s odstávkou počítať obyvatelia na ulici Družby a časti Okružnej ulice. Následne, v piatok 17. marca od 7.30 do 13.30 h čakajú odstávky aj domy na ulici Trieda Hradca Králové a Šalgotarjánskej ulici. Kompletný zoznam plánovaných odstávok je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.