Stredoslovenská distribučná plánuje v 22. kalendárnom týždni opäť odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbou a obnovou distribučnej siete. V utorok, 31. mája sa na odstávku musia v čase od 7.30 do 16.30 h pripraviť obyvatelia Šalkovej. Odstávka sa dotkne ulíc Fraňa Kráľa, Hronskej, Jiráskovej, Ľupčianskej, Mieru, Podjavorinskej, Ponickej a Šalkovskej cesty. Vo štvrtok, 2. júna sa potom odstávky v čase od 8.00 do 13.30 h dotknú obyvateľov časti Rudlovej-Sásovej keď budú bez elektriny niektoré domy na Beskydskej ulici, časti Ďumbierskej ulice a Sásovskej cesty.