Aj v 34. týždni čakajú Banskú Bystricu odstávky elektrickej energie. V pondelok, 22. augusta od 8.00 do 14.00 h čaká odstávka viacero budov na Námestí Slobody a časti Triedy SNP. Od 8.30 do 14.30 budú bez elektrickej energie aj obyvatelia časti Ďumbierskej ulice a ulíc Kapitána Jaroša, Marka Čulena, Rudlovskej cesty a časti ulíc Ružová, Strmá a Pod Banošom. V utorok, od 8.00 do 14.00 h bude bez elektriny veľká časť Tatranskej ulice, ale aj časť Oremburskej ulice na Fončorde. Tej sa odstávka dotkne aj v stredu v rovnakom čase, keď zostane bez prúdu niekoľko budov na Tulskej, Moskovskej a Kyjevskom námestí. V stredu od 8.30 do 14.30 h budú bez elektriny aj obyvatelia časti Rudohorskej a veľkej časti Sitnianskej ulice. Vo štvrtok, 25. augusta sa odstávka v čase od 8.00 do 14.00 h dotkne ďalšej časti Tulskej ulice a v čase od 8.30 do 14.30 h potom aj časti Krivánskej ulice. V oboch častiach mesta budú odstávky pokračovať aj v piatok, 26.8. keď zasiahnu ulice Dedinská, Strmá, Zdenka Mikulu a Pod Banošom a tiež ulice Tulská či Havranské. Viac podrobností nájdete na stránke SSD.