Počas 24. kalendárneho týždňa plánuje Stredoslovenská distribučná ďalšie odstávky elektrickej energie v Banskej Bystrici. Pokračovať budú obmedzenia na Uhlisku. V utorok, 14. júna od 8.00 do 14.00 h sa dotknú časti domov na Jesenského, Timravy, 9. mája a Golianovej. V stredu v rovnakom čase budú pokračovať na Bellušovej, Boženy Němcovej, Hronskom predmestí, väčšej časti Jesenského, Na Uhlisku, Timravy. Vo štvrtok potom znovu od 8.00 do 14.00 h zasiahnu časť Cesty k Smrečine. V piatok, 17. júna od 8.00 do 13:30 h čaká odstávka väčšiu časť Javorníckej ulice na sídlisku Rudlová-Sásová.