V 25. kalendárnom týždni budú v meste pokračovať odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbou rozvodnej siete. Stredoslovenská distribučná ich naplánovala v časti sídliska Fončorda. V pondelok od 7.30 do 20.00 h sa dotknú časti Moskovskej, Tulskej a Kovačickej ulice. Ďalšou časťou Moskovskej budú pokračovať v utorok 21. aj v stredu 22. júna od 7.00 do 19.00 h a ďalšie domy na Moskovskej a časti Tulskej zasiahne odstávka aj vo štvrtok, 23. júna, v rovnakom čase. Vo štvrtok budú od 7.30 do 16.0 h bez elektrickej energie aj obyvatelia v obciach Moštenica, Hiadeľ a Podkonice. Presný rozpis odstávok je dostupný na webe SSD.