Oddelenie infektológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica je so svojimi ambulanciami  od pondelka, 7. júna presťahované späť do svojich pôvodných priestorov v pavilóne v starom nemocničnom areáli, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica. Kvôli májovým dažďom došlo k zatopeniu suterénu oddelenia, ktoré spôsobilo výpadok elektriky a tým aj kúrenia. Vzhľadom na vzniknutú situáciu nebolo v budove možné zabezpečovať zdravotnú starostlivosť a celé oddelenie muselo byť dočasne  presťahované do nového nemocničného areálu.