Od pondelka, 6. januára sa začína zber vianočných stromčekov od nádob na zber komunálneho odpadu. Potrvá v týždenných cykloch do 9. februára a od 10. februára 2020 priebežne podľa potreby. Mesto upozorňuje, že stromčeky budú zbierané ako biologicky rozložiteľný odpad a preto je potrebné z neho odstrániť všetky umelé ozdoby, obaly z cukríkov a pod. Stromčeky je možné odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.