Obyvatelia sídliska Rudlová-Sásová zacítili v uplynulých dňoch viackrát na uliciach plyn. Ako informovala spoločnosť SPP Distribúcia, žiadne nebezpečenstvo v lokalite nehrozí. Plyn skutočne obyvatelia mohli cítiť, ide však o jeho riadené odvetranie z odstraňovaných starých plynovodov, ktorých výmena na sídlisku aktuálne prebieha. „Naši pracovníci, ako aj pracovníci nášho zmluvného zhotoviteľa, celý proces riadia a kontrolujú,“ informoval Milan Vanga zo spoločnosti SPP Distribúcia.