O účasť v sobotňajších voľbách prostredníctvom voľby poštou požiadalo celkom 1294 Banskobystričanov. V roku 2016 to bolo 571 občanov. Tentokrát však kvôli doručeniu nekompletných sád hárkov mesto všetkým zasielalo hárky na dvakrát. Žiadosti od Banskobystričanov v zahraničí prišli z celkom 49 štátov. Najviac Českej republiky (556), Veľkej Británie (189) či Švajčiarska (60) či USA (46), ale aj z Austrálie (17), Kanady (17), Nového Zélandu (2). O voľbu poštou prejavili záujem ľudia z Malajzie, Indie a Mexika.