O možnosť voliť v parlamentných voľbách zo zahraničia požiadalo 1294 obyvateľov Banskej Bystrice. V roku 2016 to bolo 571 občanov. Viacerí však po doručení hlasovacích lístkov upozornili, že im neboli doručené lístky všetkých strán. Mesto hovorí o zlyhaní ľudského faktora pri kompletovaní hárkov. „Z dôvodu vzniknutého problému mesto zašle všetkým žiadateľom nové obálky s kompletnou sadou hlasovacích lístkov a sprievodným listom, avšak bez návratnej obálky. Samozrejme, pri tomto procese bude zabezpečená dôkladná kontrola nad rámec bežných opatrení súvisiacich s distribúciou hlasovacích lístkov,“ informovala hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová.