Už v nedeľu, 26. marca o druhej hodine ráno poskočí – či už sama alebo našim pričinením, hodinová ručička o jednu hodinu dopredu na 3.00 h. Prechádzame totiž na Stredoeurópsky letný čas. Víkendová noc tak bude o hodinu kratšia. Späť na zimný čas sa vrátime v nedeľu, 29. októbra. Keďže dlhoročná iniciatíva členských štátov Európskej únie pred dvomi rokmi stroskotala na zjednotení v názore, ktorý z časov si ponechať, ich striedanie bude nateraz pokračovať minimálne do roku 2027.