Ani v 29. týždni sa Banskobystričania nevyhnú obmedzeniam v dodávkach elektrickej energie, ktoré v súvislosti s plánovanou údržbou a obnovou distribučnej siete naplánovala Stredoslovenská distribučná. Odstávky tentokrát najvýraznejšie zasiahnu ulice v centre mesta. Na Tajovského, Hurbanovej, M. Hattalu a časti Záhradnej ulice budú odstávky prebiehať od utorka 18. až do štvrtka, 20. júla vždy v čase od 7.00 do 20.00 h. Vo štvrtok, 20. júla sa odstávka dotkne aj Jaseňovej ulice a časti ulice Na Lúčkach v Podlaviciach. Celý zoznam plánovaných odstávok a konkrétnych adries je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.