Po utorňajších hláseniach obyvateľov Sitnianskej ulice o podozrivom zápachu zrealizovali pracovníci SPP – distribúcia, a. s. desiatky kontrolných sond a meraní či preverení kanalizačných šácht, plynovodov a pivničných priestorov domov, pričom na Sitnianskej nenašli žiadny únik plynu. Hasiči a Kontrolné chemické laboratórium CO vykonali ďalšie prieskumy s negatívnym výsledkom. Ako informoval primátor Ján Nosko, plynári našli menší únik na Rudohorskej ulici, avšak tento bol obratom odstránený a ďalšie opravy potrubí v Sásovej nesúvisia s utorňajším ohláseným únikom a nepredstavujú riziko pre obyvateľov.