Do 30. novembra 2016 je možné na mesto podať návrhy na udelenia ocenení pre jednotlivcov, kolektívy či inštitúcie na udelenie ocenení Cena mesta a Cena primátora za rok 2016, respektíve návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta.