Správa Národného parku Nízke Tatry vyzvala návštevníkov parku na zvýšenú opatrnosť s cieľom zamedzenia rizika vzniku požiarov, ktoré je podľa správy NAPANT-u aktuálne enormne vysoké. Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru či vypaľovať porasty je na území okresov Banská Bystrica či Brezno prísne zakázané už od druhej polovice júna, kedy okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru vyhlásili takzvaný čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.