Železnice Slovenskej republiky budú od 22. mája do 26. mája 2019 v čase od 10.15  do 13.45 h realizovať výlukové práce v úseku železničnej trate SNP Harmanec Jaskyňa – Čremošné. Dôvodom je sanácia skalného zárezu. Cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko budú v úseku medzi stanicami Banská Bystrica a Čremošné prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.