Len v pondelok bolo na ulici Trieda Hradca Králové v B. Bystrici nainštalované pri jednom z úsekov cyklochodníka nové zábradlie, ktorého cieľom bolo zabrániť vozidlám využívajúcim zelenú plochu vedľa cesty na nelegálne parkovanie, zasahovať do úseku chodníka. Ako však upozornili aktivisti z OCI BB, nové zábradlie bolo už v ranných hodinách uložené na vedľajšom trávniku. Ďalšie informácie v článku…