BBonline.sk | Krátke správy | Foto: P. Pavúk | 4.8.2018 20:53

Na Tatranskej zasahujú hasiči, v jednom z bytov prihorelo jedlo na sporáku

Po štvrť na deväť večer vyrazilo sedem banskobystrických profesionálnych hasičov s dvomi kusmi techniky na Tatranskú ulicu na sídlisku Rudlová-Sásová, kvôli menšiemu požiaru a zadymeniu od zhoreného jedla na sporáku v jednom z bytov. V tom sa nachádzala aj osoba, ktorá sa nadýchala splodín horenia, na mieste zasahujú aj zdravotní záchranári. Kvôli zásahu je Tatranská ulica čiastočne neprejazdná.