Z dôvodu pokračujúcej komplexnej rekonštrukcie Švermovej ulice dôjde od pondelka, 21. februára, k presunu zastávok MHD „Plážové kúpalisko“ (pri Dixone). Zastávka v smere do Rooseveltovej nemocnice bude presunutá už o 200 metrov skôr (pred križovatku s THK), zastávka v smere na Úrad priemyselného vlastníctva bude umiestnená o približne 15 metrov skôr oproti pôvodnému umiestneniu. Termín ukončenia prác na komunikáciách pri zastávkach zatiaľ nie je známy.