Po 14-tej hodine došlo na Severnej ulici, neďaleko križovatky Laskomerskej ulice a ulice Medený Hámor pri toku Bystrica, k porušeniu vysokotlakového plynového potrubia. To bolo pretrhnuté pri prebiehajúcich zemných prácach. Na mieste zasahuje dvanásť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Banskej Bystrice so štyrmi kusmi techniky, plynári i polícia, ktorá uzatvorila prejazd niekoľkými blízkymi komunikáciami.