Vláda Slovenskej republiky v stredu schválila vyčlenenie sumy 104,5 milióna eur na rekonštrukciu FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Nemocnica za túto sumu plánuje dokončiť rekonštrukciu sekcie starostlivosti o akútnych pacientov, ale aj vybudovanie endoskopického centra či centrálnej JIS. Najviditeľnejšou časťou rekonštrukcie bude obnova výškových budov lôžkovej časti, a to nielen fasády, okien a striech budovy, ale aj interiérov vrátane sociálnych zariadení a inštalácií tepelných a ďalších rozvodov. Rekonštrukciou má prejsť aj poliklinika či rehabilitačné priestory a dobudujú aj nové zákrokové sály.