V uplynulý piatok, 20. decembra, vykonali príslušníci Mestskej polície v B. Bystrici kontrolu zameranú na zákaz požívania alkoholu u osôb mladších ako 18 rokov. Spolu so sociálnymi pracovníkmi odhalili pri dychových skúškach celkom sedem pozitívnych výsledkov u mladistvých. O porušení zákazu boli v prípade týchto štyroch chlapcov a troch dievčat informovaní aj ich zákonní zástupcovia. Ako informuje MsP na svojom Facebooku, všetky tieto správne delikty budú mať dohru v správnom konaní.