Banskobystrická Akadémia umení, s ohľadom na svoje špecifické zameranie, zachovávala prezenčnú formu výučby do minulého týždňa. Od pondelka však na dištančnú formu prešla Fakulta výtvarných umení a od štvrtka, 22. októbra na ňu prejde aj Fakulta múzických umení AU. Fakulta dramatických umení zatiaľ pokračuje v kombinovanej metóde výučby. Individuálne umelecké vzdelávanie prebieha s minimálnym počtom študentov.