Do výberového konania na nového náčelníka banskobystrickej mestskej polície sa prihlásili štyria uchádzači, z ktorých však len traja splnili predpísané požiadavky. Najlepšie hodnotenie odbornej komisie a teda aj odporučenie na zvolenie na budúcotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva obdržal Ivan Holík, súčasný vedúci oddelenia priestupkov Mestského úradu v B. Bystrici. Za ním v bodovom hodnotení skončil bývalý náčelník MsP Ľubomír Piterka (2008-2012) a Marián Mikloško.