Dvoch Slovákov, ktorí sa vrátili z Činy, v pondelok v ranných hodinách preventívne umiestnili do karantény na Oddelení infektológie vo FNsP F.D. Roosevelta. Obaja prileteli do Prahy a následne boli prevezení na Slovensko. Aj keď nemocnica informuje, že stav oboch je dobrý a neprejavujú sa u nich nijaké príznaky akútneho respiračného ochorenia, ich vzorky boli odoslané na laboratórnu diagnostiku. S ohľadom na ich cestovateľskú anamnézu pobudnú v preventívnej 14-dňovej karanténe. V súvislosti s koronavírusom a jeho šírením je v prevádzke infolinka RÚVZ Banská Bystrica.