Blíži sa opäť prvá nedeľa v mesiaci a 5. novembra tak bude celkom 37 pracovísk múzeí a galérií na Slovensku sprístupnených návštevníkom bezplatne. Ide napríklad o Múzeum SNP v B. Bystrici, ale aj expozície na hradoch a zámkoch, a to aj v takom v Modrom Kameni či Bojniciach. Úplný zoznam nájdete na stránkach Ministerstva kultúry.