Doprava v centre B. Bystrice sa vráti do stavu pred letom. Most medzi Kapitulskou ulicou a ulicou 9. mája bol v súvislosti s realizáciou protipovodňovej ochrany uzatvorený od polovice júna. Uzávierka mala trvať do 31. augusta, práce sa však predĺžili a most bol opätovne do užívania uvedený až v utorok, 22. septembra večer. Uzávierka spôsobovala v čase dopravnej špičky komplikácie v doprave na Uhlisku či križovatke pri autobusovej stanici.