Rezort kultúry vyhlásil minulý týždeň výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky alebo riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 30. apríla. Výberové konanie vyhlasuje ministerstvo po tom, ako v decembri zomrela dovtedajšia riaditeľka ŠVK Blanka Snopková, ktorá inštitúciu riadila od roku 2018. Do predpokladaného nástupu nového riaditeľa či riaditeľky, prvého júla tohto roku, je vedením dočasne poverená Oľga Doktorová.