Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie a plánovanej pokládky asfaltu, dôjde ku zmenám aj v mestskej hromadnej doprave v mestských častiach Podlavice a Skubín. Obmedzenia nastanú v stredu, 28. júla v čase od 7.00 do 16.00 h a v rámci autobusovej dopravy sa budú týkať linky MHD číslo 35. V uvedenom čase bude linka končiť, respektíve začínať na zastávke na Gaštanovej ulici v Podlaviciach. Obsluhované nebudú zastávky Skubín Jednota, Buková a Skubín otočka. V smere do Skubína zároveň ani zastávka Povstalecká cesta.