Organizácia Transparency International Slovensko zverejnila aktuálny rebríček hodnotenia mestských periodík. Radničné noviny mesta Banská Bystrica v ňom oproti hodnoteniu z roka 2016 klesli o 19 priečok na 35. miesto z 86. Hodnotenie sleduje poskytovanie priestoru pre kritické a polemické názory, nadmernú propagáciu primátora a vedenia mesta či podiel zmienok, ktoré poškodzujú ich oponentov. V hodnotení tzv. indexu Benefit získali Radničné noviny 54,34%, najlepšie samosprávne noviny z Ružinova mali hodnotenie až 73,75%. Ak by v periodiku bola rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi, skóre by dosiahlo 50%.