Po víkendovej akcii Planéta Zem sa usmieva na Základnej škole Pieninská sa objavilo množstvo rozhorčených reakcií rodičov, na ktoré reagovali aj niektoré médiá a politici. Dôvodom bola prezentácia jednej z politických strán pri varení gulášu. „V rámci príprav a rozdelenia jednotlivých úloh Rada rodičov navrhla, že počas školskej akcie zabezpečí varenie a podávanie gulášu všetkým účastníkom. Radou rodičov poverená osoba však zneužila podujatie na propagáciu vlastnej politickej strany. Riaditeľka školy preto vyzvala zodpovedné osoby, aby upustili od politickej prezentácie,“ približuje teraz vo vyhlásení mesto, ktoré je zriaďovateľom školy. Politickú prezentáciu na pôde škôl neumožňuje zákon. Školský úrad zároveň podľa samosprávy vyzval riaditeľov škôl, aby boli obozretní a neumožnili zneužívanie svojich. Mesto zároveň vyzýva politikov, aby svoje aktivity nezaťahovali na pôdu škôl.