Mestská organizácia ZAaRES začala, v súvislosti s uvoľnením opatrení zo strany vlády, postupne vykonávať dezinfekciu herných prvkov či premývanie a prehrabávanie pieskovísk detských ihrísk na území Banskej Bystrice. Tie po dočasnom uzatvorení následne opätovne otvára pre verejnosť. Keďže je na území mesta 79 detských ihrísk, samospráva prosí rodičov o trpezlivosť. Mesto zároveň vyzýva rodičov, aby v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva dbali na obmedzenie počtu súčasne hrajúcich sa detí, dezinfekciu rúk i nosenie ochranných rúšok.