Ministerstvo financií Slovenskej republiky priebežne zverejňuje informácie o tom, ako mestám a obciam klesajú príjmy v súvislosti s koronakrízou a priamym výpadkom dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Mesto Banská Bystrica prišlo zatiaľ o 1 874 305 €. Mestské zastupiteľstvo už v júni schválilo zmenu rozpočtu mesta, v ktorom počíta pre tento rok s výpadkom daňových príjmov z podielových daní v celkovej výške cez 2,5 milióna eur. Mesto navyše musí počítať aj s výpadkami ďalších príjmov a zvýšenými nákladmi v súvislosti s epidémiou. Ministerstvo zverejňuje informácie za všetky obce Slovenska.