BBonline.sk | Krátke správy | 7.6.2018 17:16

O rekonštrukcii Mestského parku sa bude diskutovať v pondelok

V priestoroch Veľkej siene Mestského úradu v B. Bystrici sa v pondelok, 11. júna o 15.30 h, uskutoční diskusia k pripravovanej rekonštrukcii a obnove Mestského parku na Tajovského ulici (bývalého Leninovho). Vedenie mesta i projektanti predstavia pripravenú štúdiu obnovy i jej koncepciu a financovanie.