Mesto Banská Bystrica majú navonok prezentovať noví ľudia, ktorí majú obsadiť obe pozície vonkajšej komunikácie v kancelárii primátora. Mesto vypísalo výberové konania na pozíciu hovorcu primátora a editora Radničných novín. Uchádzači s vysokoškolským vzdelaním z oblasti žurnalistiky a masmédií či slovenského jazyka, sa môžu hlásiť do konca júla. Predpokladaný termín nástupu do práce je od 1. septembra.