BBonline.sk | Krátke správy | 8.6.2018 17:48

Mesto dementuje správy o masívnom výrube okolo Hrona v centre

Vedenie mesta popoludní reagovalo na iniciatívu aktivistov okolo stránky Za Hron bez betónu, ktorí v noci oblepili páskou a oznámením o plánovanom výrube množstvo stromov okolo Hrona v centre B. Bystrice. Väčšina označených stromov ale podľa mesta vyrúbaných nebude. „V oblasti blízko centra bude zásah do zelene minimálny a každý jeden vyrúbaný strom bude nahradený novým,“ povedal primátor Ján Nosko.