Od nedele, 6. júna dôjde k úprave cestovných poriadkov viacerých liniek MHD v Banskej Bystrici. Zmeny súvisia najmä s výstavbou nového mosta do Iliaša, kvôli ktorým dochádza k úpravám liniek 22, 32, 41 a 90, ktoré dopravne obsluhujú túto mestskú časť. Ku zmenám dochádza aj na linkách 26 a 28, kde viaceré spoje o niekoľko minút menia časy svojich odchodov. Presné zmeny sú dostupné na stránke dopravcu SAD Zvolen.