V uplynulom, 48. kalendárnom týždni pribudlo v okrese 230 prípadov ochorenia Covid-19 u ľudí indikovaných na oficiálne vyšetrenia. V predošlom týždni to bolo len 149. FNsP F. D. Roosevelta k pondelkovému ránu hlási opäť rekordný počet súčasne hospitalizovaných s týmto ochorením – 44, z ktorých 11 si vyžaduje podporu umelej pľúcnej ventilácie.