Vedenie FNsP F. D. Roosevelta pred roka nepredĺžilo dodatky kolektívnej zmluvy ohľadom odmeňovania lekárov,  niektorí tak prišli o 200 až 300 € mesačne. Nemocnica sa snaží o zavedenie nového a podľa vedenia spravodlivejšieho systému odmeňovania, na ktorom sa už vedenie dohodlo s primármi a prednostami oddelení. Odborári s tým nesúhlasia a žiadajú späť odmeny, aké mali v minulom roku. Ako zástupcovia lekárskych odborov v nemocnici uviedli pre RTVS, ak nemocnica ich požiadavke nevyhovie, nevylučujú ani štrajk.