Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica menia prístup k záhonom pri  cestných komunikáciách. Trávniky, ktoré v posledných rokoch dopĺňali sezónne kvitnúce rastliny, nahradia odolnejšie druhy. „Z dôvodu klimatických zmien, globálnemu otepľovaniu a dlhodobým obdobiam s nedostatkom zrážok, pristupujeme k postupnej premene niektorých záhonov z tradičných na trvalkové,“ informuje ZAaRES. Prvé zmeny už môžu obyvatelia vidieť na kruhovom objazde pri autobusovej stanici či na ostrovčekoch na Bakossovej ulici. Úpravami prejdú v najbližšom období aj záhony v kruhových objazdoch pri Europa SC a Medenom Hámri.