Kúpele Brusno, ktoré sa po vleklom spore definitívne dostali do konkurzu, po novom ovláda veriteľský výbor na čele so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, banskobystrickým daňovým úradom a Sociálnou poisťovňou. Ako informovali na svojom webe Hospodárske noviny, veriteľský výbor rozhodol o pokračovaní štandardnej bežnej prevádzky kúpeľov aj počas konkurzného konania. Pre kúpele zároveň začínajú hľadať nového investora, ktorý spoločnosť v konkurze odkúpi.