Mesto zriadilo ešte 15. marca krízovú linku na pomoc seniorom či imobilným obyvateľom. Zamestnanci MsÚ, dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža, mestská polícia, Saleziáni či skauti rozdali 10 290 rúšok a doručili 154 nákupov potravín a Lekáreň Cardiopharm vybavila 47 požiadaviek na doručenie liekov. Zamestnanci odboru sociálnych vecí MsÚ poskytovali aj ďalšie služby. Za ostatné obdobie však evidujú už len niekoľko desiatok telefonátov na pomoc s nákupom. Po skončení mimoriadneho obdobia týmto ľuďom MsÚ ponúkne rôzne formy trvalých sociálnych služieb, aby neostali bez pomoci.