Quantcast

Poslanci BBSK vo štvrtok na návrh predsedu kraja J. Luntera odvolali riaditeľa Stredoslovenského múzea Romana Hradeckého. Podľa župana v múzeu dochádzalo k porušovaniu právnych predpisov, múzeu boli uložené pokuty od Inšpektorátu práce či Inšpekcie životného prostredia a SSM prehralo tiež spor s bývalou zamestnankyňou, ktorej musí vyplatiť ušlú mzdu. Vedenie kraja považuje úhradu týchto prehreškov z rozpočtu múzea za porušenie finančnej disciplíny a nehospodárne nakladanie s prostriedkami. Pod vedením Romana Hradeckého múzeum získalo titul Múzeum roka 2015.