Banskobystrický samosprávny kraj plánuje dobudovanie tzv. „malého severného obchvatu Banskej Bystrice“ v časti Kostiviarska. Cestu tretej triedy III/2419 tak nová komunikácia plynulo prepojí s hlavným cestným ťahom – cestou prvej triedy I/59. BBSK sa chce pri tomto projekte uchádzať o prostriedky z eurofondov. Celkovo sa počíta s investíciou do 4 miliónov eur a kraj počíta s realizáciou v roku 2020.