K piatku je v Bystrici prerušený kvôli pozitívnym testom žiakov na Covid-19 výchovno-vzdelávací proces v jednej triede na ZŠ Gaštanová v Podlaviciach a v jednej triede na ZŠ Golianova na Uhlisku. Zároveň je naďalej zatvorená jedna trieda MŠ Magurská 14. V karanténe sú od štvrtka aj dve triedy ZŠ Ďumbierska v Sásovej, kde boli pozitívne testovaní dvaja žiaci, kvôli čomu zostala v karanténe aj veľká časť učiteľov druhého stupňa. Celý druhý stupeň v ZŠ Ďumbierska sa nateraz bude vzdelávať dištančnou formou.