Len včera začali v B. Bystrici pribúdať v rámci separovaného zberu v uliciach mesta nové kontajnery na elektroodpad. Naopak však v týchto dňoch dochádza zo strany dodávateľa služby, ktorý končí svoju činnosť, k odstráneniu kontajnerov na staré šatstvo. Tie boli v meste od roku 2012. Samospráva už avizuje, že sa snaží situáciu riešiť a nájsť možnosti opätovného zabezpečenia zberu starého textilu. Ten zatiaľ mesto odporúča odovzdávať charitatívnym organizáciám alebo vyhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.