V pondelok sa končia aj posledné uzávierky v súvislosti so skončeným 360. Radvanským jarmokom. Väčšina uzavretých alebo zjednosmernených komunikácií sa vrátila do pôvodného režimu už počas noci. Prístupné ešte počas pondelka nebude parkovisko a prejazd cestou na Hronskom predmestí od mosta pri malej železničnej stanici smerom ku križovatke pri moste pod Kapitulskou. Uzávierka sa tu končí až v pondelok o 20-tej hodine.