Mesto dáva do pozornosti verejnosti, že v najbližších dňoch prebehne jarný zber nebezpečného odpadu, v rámci ktorého bude možné odovzdať napríklad staré batérie či autobatérie, staré farby, lieky, motorové či minerálne a syntetické oleje, rozličné veci znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, staré žiarovky a žiarivky, staré elektrospotrebiče a ďalšie. Zber bude vykonávať odborná firma v sobotu 18. a tiež v sobotu 25. marca podľa presného rozpisu.